Wskaźnik odchylenia standardowego pomaga ocenić dynamikę zmienności instrumentu finansowego i znaleźć obiecujące punkty wejścia. Artykuł wyjaśnia, jak używać go w handlu i podaje przykłady głównych sygnałów transakcyjnych.