Czy przedstawiciele krajów OPEC + będą mogli się zgodzić?