VIX reprezentuje oczekiwania uczestników giełdy. Jest również znany jako indeks strachu lub indeks zmienności. W tym artykule opisano, czym jest ten indeks i jak nim handlować.