Definicja oleju

Olej to palna, oleista, lepka ciecz o ciemnym zabarwieniu, składająca się ze złożonych węglowodorów o różnej masie cząsteczkowej i innych związków chemicznych. Jego główne zastosowanie to sektor energetyczny. Zdolność produktów rafinowanych do uwalniania podczas spalania znacznych ilości energii sprawia, że ​​ropa jest jednym z wiodących nośników energii na świecie.

Ten zasób naturalny wytwarza paliwa (benzynę, parafinę, gazy, olej opałowy, olej napędowy i paliwo do silników odrzutowych), smary, chemikalia, polimery, tkaniny, materiały budowlane i inne produkty, na które istnieje duże zapotrzebowanie.

Gatunki oleju

Istnieje ponad 280 gatunków ropy naftowej, z których najpopularniejsze to Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) i Dubai Crude

 • Brent to brytyjski i europejski standard ropy wydobywanej na Morzu Północnym
 • WTI to gatunek i standard ropy naftowej produkowanej w USA
 • Dubai Crude to marka i standard ropy eksportowanej z Zatoki Perskiej do regionu Azji i Pacyfiku

Jak handlować ropą?

Handel ropą odnosi się do kupowania i sprzedawania różnych rodzajów „czarnego złota” i związanych z nim aktywów dla zysku. Ponieważ jest to zasób ograniczony, jego wartość może się znacznie różnić ze względu na wahania podaży i popytu na rynku.

Dostępne opcje handlu ropą:

 • Giełdy towarowe to specjalne, zwykle zamknięte platformy, na których odbywa się handel. Kontrolują zobowiązania wszystkich handlowców i działają jako gwarant transakcji. Giełdy towarowe handlują za pośrednictwem pośrednika ze specjalną licencją
 • CFD to kontrakty między traderem a brokerem, których celem jest przekazanie różnicy między bieżącą wartością składnika aktywów (w momencie zawarcia kontraktu) a jego wartością przyszłą (w momencie zamknięcia kontraktu)
 • Futures są wiążącymi umowami między kupującym a sprzedającym o dostawie aktywów bazowych w przyszłości lub o zapłacie przez jedną stronę drugiej różnicy między wartością kontraktu a przyszłą wartością aktywów bazowych
 • Opcje są niewiążącymi umowami między sprzedającym a kupującym, które można anulować

Co wpływa na cenę ropy?

 • Podaż i popyt. Kiedy rośnie popyt na ropę, rośnie jej cena; kiedy spada, jego cena spada
 • Światowe wydarzenia. Konflikty zbrojne lub klęski żywiołowe mogą spowodować wzrost lub spadek zapotrzebowania na zasoby naturalne
 • Informacje o zapasach. Gdy zapasy ropy rosną, ceny ropy zwykle spadają; gdy zapasy spadają, ceny ropy rosną. Wynika to z nadpodaży lub niedoboru na rynku
 • OPEC. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę kontroluje i reguluje sprzedaż i produkcję ropy naftowej w celu optymalizacji jej wartości
 • Alternatywne źródła energii. Przejście krajów i poszczególnych firm na odnawialne źródła energii mogłoby w dłuższej perspektywie ograniczyć popyt na ropę
 • Spekulacje rynkowe. W historii handlowcy celowo lub przypadkowo spowodowali wzrost lub spadek cen ropy, zwiększając w ten sposób panikę na rynku

Jakie zagrożenia wiążą się z handlem ropą?

 • Znaczące zmiany wartości ropy w krótkim okresie
 • Korzystanie z dźwigni finansowej w handlu kontraktami CFD lub futures zwiększa ryzyko straty
 • Potrzeba dogłębnego zrozumienia podstaw rynku oraz umiejętność dokładnego i precyzyjnego prognozowania ruchów cen zasobów