คุณรู้หรือไม่ว่าข่าวมีอิทธิพลต่อตลาดการเงินอย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น? ทำแบบทดสอบของเราให้เสร็จและรับคำตอบ

โปรดทราบว่าการตีความ "คลาสสิก" เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อตลาดการเงินอาจไม่ครอบคลุมถึงความแตกต่างทั้งหมดในชีวิตจริงทั้งหมด คำถามของเราเกิดขึ้นจากสถานการณ์ตลาดสมมุติที่สินทรัพย์มีพฤติกรรมตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

var app_61aa3ab9bd23ea0018552027;(function(d, t){var s=d.createElement(t),options={"appId":"61aa3ab9bd23ea0018552027","width":"800","height":"800","async":true,"host":"quiz.tryinteract.com", "footer":"show"};s.src='https://i.tryinteract.com/embed/app.js';s.onload=s.onreadystatechange=function(){var rs=this.readyState;if(rs)if(rs!='complete')if(rs!='loaded')return;try{app_61aa3ab9bd23ea0018552027=new InteractApp();app_61aa3ab9bd23ea0018552027.initialize(options);app_61aa3ab9bd23ea0018552027.display();}catch(e){}};var scr=d.getElementsByTagName(t)[0],par=scr.parentNode;par.insertBefore(s,scr);})(document,'script');

วัสดุจัดทำโดย

Editor in Chief ที่ R Blog