คุณรู้หรือไม่ว่าข่าวมีอิทธิพลต่อตลาดการเงินอย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น? ทำแบบทดสอบของเราให้เสร็จและรับคำตอบ

โปรดทราบว่าการตีความ "คลาสสิก" เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อตลาดการเงินอาจไม่ครอบคลุมถึงความแตกต่างทั้งหมดในชีวิตจริงทั้งหมด คำถามของเราเกิดขึ้นจากสถานการณ์ตลาดสมมุติที่สินทรัพย์มีพฤติกรรมตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์


วัสดุจัดทำโดย

Editor in Chief ที่ R Blog