ประเภท: GAPวิธีการลงทุนใน 5G: การแยกเทคโนโลยีออกเป็นแนวคิดการลงทุน

เพื่อให้ได้แนวคิดที่ถูกต้องในการลงทุนใน 5G เราจำเป็นต้องแยกเทคโนโลยีออกเป็นหลาย ๆ กระแสที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดบางกลุ่มซึ่งเราสามารถมองหาผู้รับผลประโยชน์ได้

Apple และ Tesla จะมีการแยกหุ้น

การแตกหุ้นเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในราคาที่เหมาะสม ในกรณีของเรา Apple แยกส่วน บริษัท โปรดของวอร์เรนบัฟเฟตต์และเทสลาซึ่งถือเป็นหนึ่งใน บริษัท กำลังพัฒนาที่มีแนวโน้มดีที่สุด