Tag: รูปแบบ 2b


ซื้อขาย Like Sperandeo: 1-2-3 การกลับตัวและรูปแบบ 2B

ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการซื้อขายของผู้ประกอบการค้าที่มีชื่อเสียง Wall Street Victor Sperandeo ประสบการณ์อันยาวนานในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการจัดการการลงทุนรวมถึงหนังสือหลายเล่มในการซื้อขายได้นำความนิยมมาสู่ Sperandeo