"3 Candles" เป็นกลยุทธ์โฟเร็กที่ได้รับความนิยมซึ่งไม่มีตัวบ่งชี้ ในการตรวจสอบนี้เราจะทำความคุ้นเคยกับมันและค้นหาวิธีการใช้และสิ่งที่เครื่องมือ