การเติบโตของกัญชาส่งผลกระทบต่อทุก บริษัท ที่ทำงานในภาคนี้ อย่างไรก็ตามในตอนแรกหุ้นเติบโตขึ้นด้วยอารมณ์ที่บริสุทธิ์และการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปในขณะที่ตอนนี้นักลงทุนประเมินศักยภาพของสิ่งที่พวกเขาซื้อด้วยความระมัดระวังมากขึ้น