การออกหุ้นเพิ่มคืออะไร? มีการดำเนินการอย่างไรและมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษัทอย่างไร? ผู้ถือหุ้นทำอะไรกับมัน? คำตอบทั้งหมดอยู่ในบทความ