Tag: ลักษณ ADXHeiken Ashi + ADX + กลยุทธ์การซื้อขายแบบสุ่ม

วันนี้เราจะพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายอื่นที่มีไว้สำหรับแผนภูมินาทีโดยมีโอกาสทำกำไรได้ 10-15 คะแนนต่อการซื้อขาย คุณลักษณะเฉพาะของกลยุทธ์นี้คือการใช้ตัวบ่งชี้ ADX ในกรอบเวลาขนาดเล็ก: โดยปกติจะใช้ในแผนภูมิรายวันตามที่ผู้เขียนแนะนำ

ความผันผวนคืออะไรและจะใช้อย่างไรใน Forex

ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำที่เรียกว่าความผันผวน เป็นตัวแปรที่สำคัญมากของราคาตราสารทางการเงินซึ่งใช้สำหรับการคาดการณ์และการซื้อขาย