Tag: ADX


ความผันผวนคืออะไรและจะใช้อย่างไรใน Forex

ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำที่เรียกว่าความผันผวน เป็นตัวแปรที่สำคัญมากของราคาตราสารทางการเงินซึ่งใช้สำหรับการคาดการณ์และการซื้อขาย

ADX สามารถช่วยเหลือผู้ซื้อขายได้อย่างไร

ADX หรือดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหวเฉลี่ยยังไม่แพร่หลายเท่า RSI เป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากความซับซ้อนของสูตร ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มมากกว่าและผู้เริ่มต้นแทบจะไม่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กับ Stop Loss ที่มีขนาดใหญ่