Affirm Holdings, Inc. เปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนมกราคม 2021 โดยเป็น บริษัท ที่มีแนวโน้มในส่วนของการให้กู้ยืมออนไลน์โดยตรงที่ร้านค้าปลีก อ่านการวิเคราะห์ธุรกิจของ บริษัท และโอกาสในการเสนอขายหุ้น IPO ในบทวิจารณ์นี้