Tag: อัลฟาโปรเทคกำไรจากการลงทุนใน บริษัท ยามีจำนวนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจาก Coronavirus

โคโรนาไวรัสยังคงคุกคามเศรษฐกิจโลก ดัชนี S & P500 กลับมาซื้อขายอีกครั้งใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุดเมื่อบทความนี้เผยแพร่ออกไปส่วนใหญ่อาจจะทำลายแนวรับที่ 2,850 USD และลดลงเรื่อย ๆ