ในวันที่ 24 มิถุนายนจะมีการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฟินเทคเอเชีย AMTD Digital ที่ NYSE บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ AMTD Global Markets ซึ่งให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่บุคคลและนิติบุคคล