ภาพรวมนี้อธิบายออสซิลเลเตอร์ที่เรียกว่า Aroon ช่วยตรวจจับแนวโน้มปัจจุบันและค้นหาจุดเริ่มต้นสู่ตลาด