การเสนอขายหุ้นของ Beamr Imaging Ltd. ใน NASDAQ จะมีขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเข้ารหัส บีบอัด และถอดรหัสวิดีโอและรูปภาพ เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจและการเงินของ Beamr Imaging Ltd.