Tag: เทคโนโลยีชีวภาพ


FDA: วิธีการหาหุ้นของ บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพที่มีแนวโน้ม?

องค์การอาหารและยามีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ บริษัท และกำหนดศักยภาพของพวกเขา ในขั้นตอนของการอนุมัติ 95% ของ บริษัท ทำงานที่ขาดทุนนั่นคือเหตุผลที่การวิเคราะห์ทางการเงินจะไม่แสดงอะไรเลย