Tag: บัญชีดำหุ้นของ Huawei และ Xiaomi ตอบสนองต่อ US News

หุ้นของ Huawei และ Xiaomi กำลังไปในทิศทางตรงกันข้าม บริษัท อเมริกันที่ร่วมมือกับ Huawei ทำให้ชีวิตของพวกเขายากขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐฯในขณะที่ Xiaomi สามารถเข้าถึงการลงทุนของอเมริกาได้อีกครั้ง