บทความนี้เน้นไปที่การลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ได้เน้นที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แต่เน้นที่การจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า