Tag: เบร็ตสตีนบาร์เกอร์สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการซื้อขาย

วิธีนี้เรียกว่าวิธีการแก้ปัญหาและปัจจุบันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการรับทัศนคติเชิงบวก ได้รับการอธิบายโดยนักจิตวิทยาชื่อดังที่ทำงานร่วมกับผู้ค้า - Brett Steenbarger