ในภาพรวมนี้ฉันจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการซื้อขายฮาร์มอนิกยอดนิยมที่เรียกว่าบัตเตอร์ฟลาย ฉันจะแสดงให้คุณเห็นความแตกต่างจากรูปแบบ Gartley และให้ตัวอย่างการซื้อขายโดย Butterfly