Tag: Cabot Oil & Gas CorporationCoronavirus Crisis ไม่ถึงจุดสูงสุด

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วที่ฉันโพสต์บทความก่อนหน้านี้ แต่ดัชนีหุ้น S&P 500 ลดลงจาก 2800 เป็นระดับต่ำสุดที่ 2475 โดยรวมตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์การลดลงของ S&P 500 มีจำนวน 28% ซึ่ง เป็นการลดลงมากที่สุดของดัชนีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตและเหตุผลของมันไม่ใช่เศรษฐกิจที่ร้อนเกินไปหรือฟองสบู่ในบางภาคส่วน แต่เป็นไวรัส