Tag: บริษัท น้ำมันและแก๊ส cabot


Coronavirus Crisis ไม่ถึงจุดสูงสุด

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วที่ฉันโพสต์บทความก่อนหน้านี้ แต่ดัชนีหุ้น S&P 500 ได้ลดลงจาก 2800 เหลือ 2475 โดยรวมตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์การลดลงของ S&P 500 มีจำนวน 28% ซึ่ง เป็นการลดลงมากที่สุดของดัชนีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบันสามารถเรียกได้ง่ายว่าวิกฤติและเหตุผลไม่ใช่เศรษฐกิจที่ร้อนจัดหรือฟองสบู่ในบางภาค แต่เป็นไวรัส