ธนาคารแห่งแคนาดายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว แต่ USD มีแผนจะแข็งค่าขึ้น