บทความนี้กล่าวถึงตัวบ่งชี้ทางการเงินที่เรียกว่า CAGR: มันคืออะไร ใช้ทำอะไร และมีข้อเสียอะไรบ้าง และแน่นอนว่ามันจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการคำนวณอินดิเคเตอร์และจะให้ตัวอย่างการใช้งาน