บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินและเครื่องคิดเลขสำหรับใช้ในการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีการอธิบายกลยุทธ์ Forex หลักโดยใช้ความสัมพันธ์