Tag: แท่งเทียนการวิเคราะห์เชิงเทียนใน Forex: หลักการสำคัญตัวเลือกแอปพลิเคชัน

แผนภูมิแท่งเทียนของญี่ปุ่นดูเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี "ก้อย" สองอันที่ด้านบนและด้านล่าง เช่นเดียวกับแถบที่สะท้อนถึงสี่ราคา ...