การเสนอขายหุ้นของ CBL International Ltd. จะมีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคมในการแลกเปลี่ยน NASDAQ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเติมน้ำมันให้กับเรือคอนเทนเนอร์ มองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับธุรกิจและฐานะทางการเงินของ CBL International