บทความนี้กล่าวถึงการผลิตอะลูมิเนียม: บริษัทใดบ้างที่ทำงานในตลาดนี้ และผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากผู้ผลิตในยุโรปที่ออกจากตลาด