หุ้นของ Match Group, Ceridian HCM Holding และ Brown & Brown กำลังตอบสนองต่อข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่รวมอยู่ใน S&P 500 การปรับสมดุลจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน บริษัทเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่ Perrigo Company, Now และ Unum การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Match Group, Ceridian HCM Holding และ Brown & Brown