Tag: CFD


คุณสมบัติของผู้ซื้อขายมากกว่า 500 CFD ใหม่, Tick Tick และรายการเฝ้าดูใหม่

เทอร์มินัล R Trader เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงซึ่งมีเครื่องมือการซื้อขายมากกว่า 12,000 รายการรวมถึงหุ้นของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปคู่สกุลเงิน cryptocurrencies ดัชนีดัชนีอีทีเอฟ

CFD และความแตกต่างจากสินทรัพย์จริงคืออะไร

มีผู้เริ่มต้นคนใดบ้างที่ไม่ได้ถามตัวเองว่า CFD คืออะไรและแตกต่างจากสินทรัพย์จริงหรือไม่? มาลึกลงไปในข้อตกลงเหล่านี้แล้วลองพิจารณาดูว่าข้อใดข้อหนึ่งที่น่าสนใจและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นตลาดตลาดหลักทรัพย์ CFD คืออะไร [ ... ]