ในสัปดาห์นี้ รายงานรายไตรมาสเผยแพร่โดย IBM, Netflix และ Coca-Cola การเติบโตของรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของ IBM ในระยะเวลาสามปี การลดลงของจำนวนสมาชิกชาวอเมริกันและแคนาดา Coca-Cola แซงหน้าตัวเลขก่อนโควิด