Colonial Pipeline หยุดการทำงานเนื่องจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์ ราคาน้ำมันขยายตัว 1.5% การขาดแคลนน้ำมันบนชายฝั่งตะวันออกทำให้การทำงานของสายการบินหยุดชะงักและมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในฟลอริดา