ในบทความวันนี้ เราจะดูปฏิกิริยาของตลาดน้ำมันต่อสถิติ CPI ที่เผยแพร่ล่าสุดในสหรัฐอเมริกา เราจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของราคาผู้บริโภคกับราคาทองคำดำ และดูที่รายได้ของบริษัทน้ำมันและก๊าซจากราคาน้ำมันในปัจจุบัน