Tag: การประกวด


เข้าร่วมการแข่งขันฟอเร็กซ์กับกองทุนรางวัล 6,000 USD!

วันที่ 4-29 พฤศจิกายน 2019 เราจัดการแข่งขันสำหรับบัญชีทดลอง Forex ซึ่งให้ทุกคนได้ทดลองซื้อขายในบัญชีทดลองและรับเงินจริง!