หุ้น Novavax และ Moderna เริ่มลดลง เหตุผลมีดังนี้ Novavax เลื่อนการสมัครไปยัง FDA และรายงานรายไตรมาสยังอ่อนแอ ในขณะที่หุ้น Moderna กำลังแก้ไขโดยธรรมชาติ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Novavax และ Moderna