Tag: ทฤษฎีวัฏจักรจะใช้ทฤษฎีวัฏจักรในตลาดการเงินได้อย่างไร?

ราคาดำเนินไปในวัฏจักร: การเติบโตเปลี่ยนแปลงสำหรับการลดลงและการลดลง - สำหรับการเติบโต การศึกษาวัฏจักรของตลาดนักลงทุนสามารถเริ่มวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาสินทรัพย์โดยไม่ต้องใช้แผนภูมิเพียงแค่อิงตามกฎหมายและรูปแบบที่ จำกัด เวลา