Intel รายงานผลการดำเนินงานของ Q4 และทั้งปี 2020 ผลการดำเนินงานทางการเงินได้รับการตอบสนองของตลาดในเชิงบวก: หุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 6% อย่างไรก็ตามคำพูดของผู้บริหารเกี่ยวกับมุมมองลดลงกว่า 9%