ภาพรวมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของความลึกของตลาด: วิธีการทำงานและวิธีที่ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถใช้งานได้