Tag: dlocal จำกัดIPO ของ DLocal Limited: บริการชำระเงินออนไลน์ของอุรุกวัยเป็นแบบลอยตัว

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการเสนอขายหุ้น IPO ที่จะเกิดขึ้นของ DLocal Limited และผลการดำเนินงานทางการเงิน ตลาดเป้าหมายของบริษัทอาจสูงถึง 35 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2022