ทฤษฎีดาวโจนส์อธิบายพฤติกรรมราคาและฐานในหกหลักการ ในบทความนี้ เราจะอธิบายหลักการแต่ละข้อโดยละเอียดและอธิบายวิธีใช้หลักการเหล่านี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค