Duolingo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำลังจะเสนอขายหุ้น IPO ในวันที่ 27 กรกฎาคม ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทและแนวโน้มของบริษัท