ในการทบทวนนี้เราจะหารือเกี่ยวกับการใช้บัญชี ECN สำหรับการซื้อขายใน Forex บัญชีดังกล่าวมีเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีกว่า