รายงาน EIA เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในคลังน้ำมันของสหรัฐฯ มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาน้ำมันสีดำ ผู้ค้าและนักลงทุนประเมินข้อมูลอย่างรอบคอบและใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว