การพูดเกี่ยวกับความสามารถทางจิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ฉันจะแยกแยะความฉลาดทางอารมณ์