Tag: ซองจดหมาย


ช่องทางการซื้อขายพร้อมตัวบ่งชี้ซองจดหมาย

ในการตรวจสอบนี้เราจะหารือเกี่ยวกับการใช้ตัวบ่งชี้ซองจดหมาย ตัวบ่งชี้นี้เป็นช่องทางราคาแบบไดนามิกบนแผนภูมิช่วยในการค้นหาสัญญาณการค้า