Exchange-Traded Funds (ETF) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในการแลกเปลี่ยน ETF ดัชนีจะทำซ้ำโครงสร้างของดัชนีพื้นฐาน หุ้น ETF นั้นมีให้สำหรับการดำเนินการเดียวกันกับหุ้นปกติในการแลกเปลี่ยนใด ๆ