สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับการบุกรุกที่ผิดพลาด ในบางกรณีผู้ซื้อขายอาจไม่ชัดเจนว่าเกิดการทะลุแนวต้านหรือไม่และด้วยเหตุนี้แนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป การฝ่าวงล้อมดังกล่าวอาจเป็นเท็จเพื่อที่ราคาจะกลับตัวในไม่ช้าและไปที่ […]