Tag: ตัวบ่งชี้ ffcal


ใช้ FFcal News Indicator ในการซื้อขาย

ในการทบทวนนี้เราจะทำความคุ้นเคยกับ FFcal ตัวบ่งชี้ข่าวที่เป็นประโยชน์ มันตีพิมพ์ข่าวสำคัญและสะท้อนพวกเขาโดยตรงในกราฟราคา