บทความนี้อุทิศให้กับแนวคิดของคำสั่ง เงินเฟียตคืออะไร? มันปรากฏขึ้นเมื่อใดและเพื่ออะไร? มันมีค่าอะไร? มันมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง? บทความตอบคำถามเหล่านี้และอื่น ๆ